Extra vestiging Bedrijfslogo Extra vestiging Basis Rapportage Simulatie Liquiditeit

Extra vestiging

Wanneer u als ondernemer meerdere bedrijven heeft, die werken met hetzelfde rekeningschema kunt u met deze module precies dezelfde functionaliteiten verkrijgen als met de reeds in gebruik zijnde modules.

NavDat biedt u de mogelijkheid om prestaties van de afzonderlijke bedrijven met elkaar te vergelijken.