Liquiditeit Bedrijfslogo Extra vestiging Basis Rapportage Simulatie Liquiditeit

Liquiditeit

De cashflow is belangrijk voor de onderneming en eventuele financiers. Liquiditeit is de levensader van een bedrijf. Vakantiegeld en de diverse belastingen zorgen geregeld voor onnodige betalingsproblemen. Met behulp van de liquiditeitsbegroting bent u in staat alle verplichtingen in kaart te brengen en volgens afspraak te voldoen.

Met NavDat kunt u eenvoudig een liquiditeitsprognose maken, zodat u inzicht krijgt in de financiële situatie van het bedrijf. In het begin van het jaar is de liquiditeitsprognose in NavDat gebaseerd op de begroting, gedurende het jaar worden de begrootte cijfers vervangen door werkelijke cijfers.

De mogelijkheid tot het invoeren van diverse BTW-tarieven en van een reële debiteuren- en crediteurentermijn zorgen voor een waarheidsgetrouwe begroting die past bij de onderneming.